Όροι χρήσης


Όροι Χρήσης & Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας purr.gr, στο εξής PURR. Η πρόσβαση και χρήση του PURR προϋποθέτει ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα του παρόντες Όρους Χρήσης. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά και να τους κατανοήσετε.

Το PURR δύναται να αναθεωρεί και να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό σε τακτά χρονικά διαστήματα παρακαλούμε να διαβάζετε τους αναρτημένους στην ιστοσελίδα Όρους Χρήσης προκειμένου να διαπιστώνετε ενδεχόμενες αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτούς. Η εξακολούθηση της πρόσβασης και χρήσης του PURR, ακόμα και μετά τις όποιες αλλαγές, θεωρείται ως ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης του PURR, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών του και του περιεχομένου του.

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ως περιεχόμενο του PURR εννοούνται, χωρίς περιορισμό, όλα τα αναρτημένα σε αυτό κείμενα, αναφορές, πληροφορίες, σχέδια, εικονογραφήσεις, καθώς και οι φωτογραφίες και τα βίντεο που παράγονται από το PURR και φέρουν τα ανάλογα διακριτικά ή αναφορές, τα γραφιστικά στοιχεία και οι λογισμικές εφαρμογές.

Το περιεχόμενο του PURR αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των νόμιμων κατόχων του domain purr.gr, καθώς και τρίτων, συνεργατών και φορέων, από τους οποίους το PURR έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια χρήσης. Τα πνευματικά δικαιώματα αυτά προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των συναφών Διεθνών Συμβάσεων.

2. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο η προσωπική χρήση του περιεχομένου του PURR και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση του περιεχομένου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Κατ’ επέκτασιν, δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλου, περίληψης, διασκευής ή παράφρασης του περιεχομένου, καθώς και η παραγωγή έργων που βασίζονται στο περιεχόμενο με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια του PURR.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το περιεχόμενο του PURR έχει καθαρά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και σκοπό. Tο PURR καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που προβάλλει να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι επιλογές και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, με ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα και χωρίς σφάλματα και ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται.

Tο PURR δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και του περιεχομένου του PURR, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Περαιτέρω, το PURR δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στον χρήστη, παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Επισκέπτες/χρήστες των ψηφιακών τόπων του PURR που είναι ανήλικοι (δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους) δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το PURR. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το PURR δε φέρει ευθύνη.

5. ΕΓΓΡΑΦΗ (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσίες του PURR, όπου με μία εγγραφή θα του παρέχεται πρόσβαση σε όλους τους διαδικτυακούς τόπους της, συμφωνεί να : α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στην Ενιαία Βάση Χρηστών – Επισκεπτών του PURR και στα συγκεκριμένα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Τα στοιχεία εγγραφής είναι τα απαραίτητα για την εύρυθμη παροχή των υπηρεσιών του PURR προς τους χρήστες και την συντήρηση/ ανάκτηση του λογαριασμού τους. Με την αποστολή από τον ιστότοπο των κωδικών πρόσβασης, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής και ο χρήστης/μέλος τεκμαίρεται πως αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης και γνωρίζει αυτούς. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ενημερώνει τον ιστότοπο στην περίπτωση που οι προσωπικές πληροφορίες που τον αφορούν χρήζουν διόρθωσης ή επικαιροποίησης.

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Το PURR παρέχει (μέσω των δικτυακών του τόπων) στους χρήστες, της υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορισθεί, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα το λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το PURR για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Log out). Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

6α. Παροχή άδειας για διαφημιστικούς λόγους

Ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του PURR, για να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στο PURR, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του PURR, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης/μέλος που αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από το PURR στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες. Το PURR δε φέρει ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στον ιστότοπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

6β. Έναρξη – Διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών – Διάρκεια

Το PURR διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το PURR διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη, ιδίως δε, όταν πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης, καθώς και τις ίδιες τις υπηρεσίες.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του PURR, συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα, διασχηματισμοί, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών του PURR και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του PURR. Αν πράξει τοιουτοτρόπως, αποδέχεται πως ευθύνεται αποκλειστικά για αποζημίωση των ανωτέρω.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του PURR υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου για την Προστασία του Ατόμου από την Διαχείριση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

7α. Προσωπικά Δεδομένα

Για την εγγραφή του χρήστη στη λίστα αλληλογραφίας (mailing list) των ενημερωτικών δελτίων του PURR ζητείται μόνο το email του (η διεύθυνση της ηλεκτρονικής θυρίδας), το οποίο ο χρήστης παρέχει οικειοθελώς. Tο PURR μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για ενημερωτικούς σκοπούς για θέματα που αφορούν στις δραστηριότητές του, στο περιεχόμενο του και για την προβολή διαφημίσεων.

Τα στοιχεία αυτά δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών που παρέχει το PURR.

Αν ο χρήστης δεν επιθυμεί να συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία του στη λίστα αλληλογραφίας του PURR, μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή. Ο σύνδεσμος για τη διαγραφή βρίσκεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο (email) που αποστέλλεται από του PURR.

7β. Σύνδεσμοι

Το PURR περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, το περιεχόμενο και τη λειτουργία των οποίων δεν ελέγχει. Το PURR δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την ασφάλεια και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών των ιστοσελίδων.

7γ. Cookies 

Το PURR χρησιμοποιεί cookies για την καλή λειτουργία του και για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών, όπως, για παράδειγμα, την εγγραφή στη λίστα αλληλογραφίας, τη σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα και την προβολή διαφημιστικού περιεχομένου.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την Πολιτική Χρήσης Cookies του PURR εδώ.

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης του PURR, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στην παρούσα σελίδα.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Αναθεώρηση Όρων Χρήσεως

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών και διορθώσεων στην παρούσα δήλωση Όρων Χρήσεως ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε να ανατρέχετε στη σελίδα αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες.

Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας δήλωσης έγινε την 12/05/2022.

© 2022 PURR